Tuesday, 24 May 2016

Redaction


Well readers, sorry for this, I did a photo for today but due to the time sensitivity, the photo has to be redacted as well as most of the text.

Baba uphuma ngokushesha ezweni izimpukane phansi futhi sihlale simatasa ekwenzeni ividiyo fun egcwele skits nezinkumbulo kithi okufanele ayithathe njengoba Memento . Kwadingeka Yehlisa lo myalezo ngoba Baba ifundeka kanje kule blog bese asifuni ukuba bonakalise samangala lapho uyakwamukela lokhu ngoLwesihlanu.

Come back soon to this post, as I promise that I will reveal the whole story here. The original image safakwa ngemva kwezinsuku ezintathu ngezansi

Kubuhlungu ukubona Baba kanye nabangane bami abaningi ushiye Afrika , kuba scary ukwazi ukuthi esihlokweni sesibili inkukhu run sekuqalile futhi ngawo ugcwaliseka ngokugcwele .Okay here is the un-redacted text as the Farewell to Rob is about to begin...

Rob is leaving soon for the land of the flies down under and we are busy making a fun video full of skits and memories for us for him to take as a memento. I had to redact the message above because Rob reads this blog and we don’t want to spoil our surprise which he will receive this Friday.

It is sad to see Rob as well as many of my friends leave Africa, it is scary to know that the second chicken run has started and is in full swing.

No comments:

Popular Posts